Besparingen
  • Regeling Waardevermeerdering

    2 november 2015

    Door de toenemende gaswinning in Groningen hebben de bewoners men in de regio de laatste maanden steeds meer last gehad van aardbevingsschade in Groningen. Aardbevingsschade is schade die direct veroorzaakt wordt door de lichte bevingen van de gaswinning in de directe omgeving. Zo ontstaat er bijvoorbeeld aardbevingsschade in de vorm van scheuren in muren, gaten […]

  • PIR Isolatieplaten en overig isolatiemateriaal

    23 maart 2015

    Investeer in uw huis door te isoleren Heeft u ooit wel eens aan gedacht om in uw eigen huis te investeren door het goed te isoleren? Hoewel de meeste mensen denken dat het isolatiemateriaal kopen een dure aangelegenheid is, hoeft dit absoluut niet het geval zijn. Tegenwoordig zijn er op verschillende plekken goedkoop isolatiemateriaal te […]