Blog

EPS-100 ISO+

EPS-100 ISO + is ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van de hedendaagse bouwprakijk. Het is dan ook niet verrassend dat verwerkers zeer enthousiast zijn over deze isolatieplaat voor de vloer en platte dak. Door de introductie van de plaat worden de kernwaarden kwaliteit, brandveiligheid, duurzaamheid en efficiency gedefinieerd, want met deze plaat zijn met dezelfde dikten van het isolatiemateriaal interessante isolatiewaarden haalbaar. En niet alleen de verwerker en de eindgebruiker zijn hierbij gebaat, ook het milieu profiteert mee door de sterkte reductie van het energieverbruik.


13 november 2015